🌼🌼🌼 ĐIỂM DANH 4 KỸ NĂNG CẦN THIẾT CỦA EM BÉ MONTESSORI

🌼🌼🌼 C – O – I – C

🔑🔑 C – COORDINATION – KẾT HỢP
Sự kết hợp các giác quan của trẻ rất quan trọng giữa chân, tay, mắt, mũi, miệng,…Tất cả đều chịu sự điều khiển của não bộ vì thế nó thể hiện sự phát triển của não bộ.

Để giúp trẻ phát triển tốt sự phối hợp, cần:
 Thiết kế giáo cụ có tính linh hoạt, phù hợp với bàn tay trẻ, độ khó tăng dần;
 Khích lệ, động viên, hỗ trợ khi con thực sự cần;
 Thực hành liên tục hàng ngày.

🔑🔑 O – ORDER – TRẬT TỰ
Trật tự bên trong của đứa trẻ được hình thành khi trẻ nhìn thấy sự trật tự bên ngoài, giúp đứa trẻ có tư duy logic hơn;

Để hỗ trợ trẻ có được sự trật tự, người lớn cần
 Không gian: Môi trường giáo cụ được sắp xếp gọn gàng, đúng vị trí. Nếu thay đổi thì cần thông báo cho trẻ;
 Thời gian: Giờ nào việc đó, thời gian biểu rõ ràng;
 Con người: Hạn chế sự thay đổi, luân chuyển con người;

🔑🔑 I – INDEPENDENTE – ĐỘC LẬP
Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có sự độc lập, bản năng. Khi ở trong bụng mẹ, chúng không cần làm gì để sống. Khi ra đời, chúng tự thở, tự bú, tự làm mọi thứ để phát triển độc lập.

Để giúp con phát triển độc lập, người lớn cần:
 Tạo cơ hội cho con được làm việc nhà;
 Chỉ giúp con những việc mà con không thể làm được.

🔑🔑 C – CONCENTRATION – SỰ TẬP TRUNG
Khi trẻ thích thú với một công việc gì đó, chúng sẽ tập trung rất lâu. Vì vậy trong giờ hoạt động Montessori thường kéo dài 3 tiếng

Để rèn sự tập trung cho trẻ thì người lớn cần:
 Chuẩn bị môi trường, giáo cụ hấp dẫn
 Là thiên thần bảo vệ sự tập trung của trẻ
 Không can thiệp vào công việc của trẻ, cho trẻ cơ hội tìm ra giải pháp

🎯🎯🎯 BÀN TAY LÀM GÌ THÌ TÂM TRÍ KHẮC GHI CÁI ĐÓ 🎯🎯🎯
#Tomoehouse
#Ngôitrườnghạnhphúc