Tầm nhìn – sứ mệnh

TẦM NHÌN

Xây dựng chuỗi Ngôi nhà trẻ thơ TOMOE HOUSE trên khắp địa bàn TP. Hồ Chí Minh để nhiều em bé được sống trong môi trường giáo dục tiến bộ theo phương pháp Montessori.

SỨ MỆNH 

Giúp trẻ em Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng nội tại của bản thân và có tuổi thơ tươi đẹp.

 

Xem thêm: