Làm thế nào để giao tiếp với đứa trẻ trong xung đột

Bài đăng này cung cấp “10 cụm từ” hy vọng sẽ cung cấp cho bạn một số hướng dẫn về cách giao tiếp với trẻ trong thời gian xung đột. Tuy nhiên, trước khi nhận những lời khuyên này, hãy suy nghĩ về nguyên nhân của vấn đề? Nó có nghĩa chúng ta phải hiểu những xung đột đến từ đâu để trở thành một phụ huynh và người chăm sóc tốt hơn cho các con của chúng ta.

Một trong những nguyên tắc cơ bản của Montessori được áp dụng ở Tomoe House đó là thấu hiểu và tôn trọng.

Giải quyết xung đột với trẻ em

Hãy cân nhắc xem có vấn đề đang xảy ra với đứa trẻ hay không là dấu hiệu của một vấn đề chưa được giải quyết mà bạn, với tư cách là cha mẹ và / hoặc người chăm sóc, có những thách thức đặc biệt hoặc những giai đoạn đặc biệt cuộc đời. Tuổi nổi loạn, phải không? Vì vậy, nếu chúng ta có thể dành thời gian để có được sự rõ ràng về các vấn đề của riêng mình, giúp con của chúng ta với cách trò chuyện trực tiếp, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Làm thế nào để giao tiếp với một đứa trẻ trong xung đột?

Dưới đây là mười cụm từ mà bạn có thể nói với một đứa trẻ trong một cuộc xung đột hoặc tình huống khó khăn:

  1. Tôi cảm thấy sợ hãi về một cái gì đó ngay bây giờ.Tôi muốn nói với bạn về nó.
  2. Bây giờ tôi cảm thấy buồn về điều gì đó.Tôi muốn nói với bạn về nó.
  3. Tôi cảm thấy thất vọng về một cái gì đó ngay bây giờ.Tôi muốn nói với bạn về nó.
  4. Có gì đó tôi tức giận về …
  5. Có một điều tôi muốn bạn làm ngay bây giờ.
  6. Có cái gì đó tôi muốn bạn ngừng làm ngay bây giờ.
  7. Tôi muốn bạn làm “điều này” thay vì “điều đó”
  8. Có một điều tôi thực sự đánh giá cao về bạn.Tôi muốn cho bạn biết nó là gì.
  9. Tôi thích xem bạn …
  10. Tôi không thích xem bạn …

Cùng với sự thừa nhận và khuyến khích cảm xúc của con bạn, cách dùng tiếp cận trực tiếp này để giao tiếp với con của bạn chắc chắn sẽ có tác động tích cực.

Tìm hiểu thêm về Môi Trường Montessori ở TOMOE HOUSE