Lợi Ích Của Montessori Education

Giáo dục Montessori cung cấp cho con em chúng ta những cơ hội để phát triển tiềm năng của họ khi họ bước ra thế giới như là những người có trách nhiệm, có thẩm quyền, và tôn trọng với sự hiểu biết  và đánh giá rằng học tập là cho cuộc sống.

Trẻ học Montessori ở Tomoe House

  • Mỗi đứa trẻ được đánh giá là một cá nhân độc nhất. Giáo dục Montessori thừa nhận rằng trẻ em học theo những cách khác nhau, và thích ứng với tất cả các kiểu học. Học sinh cũng được tự do học theo nhịp độ của riêng mình, mỗi học sinh sẽ được học theo chương trình giảng dạy khi đã sẵn sàng, hướng dẫn của giáo viên và một kế hoạch học tập cá nhân.
  • Bắt đầu từ khi còn nhỏ, học sinh Montessori phát triển trật tự, phối hợp, tập trung và độc lập. Thiết kế lớp học, vật liệu, và các thói quen hàng ngày hỗ trợ sự “tự điều chỉnh” của một cá nhân (khả năng tự học và suy nghĩ về những gì đang học), trẻ mới biết đi sẽ học được sự tự lập thông qua một môi trường được chuẩn bị sẵn với những công cụ vật dụng vừa tầm, kích thích sự tự lập.
  • Học sinh là một phần của một tập thể gắn bó ổn định. Lớp học đa lớp – thường kéo dài 3 năm – lại tạo ra một cấu trúc gia đình. Các học sinh lớn tuổi hơn được coi như những người cố vấn và những mô hình mẫu. Trẻ nhỏ cảm thấy được hỗ trợ và có được sự tự tin về những thách thức phía trước. Giáo viên tôn trọng, từ ái, và cho con niềm tin vào giải quyết xung đột để chung sống một cách hoà bình.
  • Học sinh Montessori được hưởng tự do trong giới hạn. Làm việc trong các thông số do giáo viên đặt ra, học sinh là những người tham gia tích cực trong việc quyết định trọng tâm của họ là gì. Montessorians hiểu rằng sự hài lòng nội bộ thúc đẩy sự tò mò và quan tâm của đứa trẻ và kết quả là học tập vui vẻ được duy trì trong suốt cuộc đời.
  • Học sinh được hỗ trợ trở thành những người tìm hiểu tích cực về kiến ​​thức. Giáo viên cung cấp môi trường nơi học sinh có quyền tự do và các công cụ để theo đuổi câu trả lời cho những câu hỏi của chính họ.
  • Tự chỉnh và tự đánh giá là một phần không thể tách rời của cách tiếp cận trong lớp học của Montessori. Khi trưởng thành, học sinh học cách nhìn phê bình vào công việc của mình, và trở nên giỏi nhận ra, sửa chữa và học hỏi từ những sai lầm của mình.

Với sự tự do và hỗ trợ cho câu hỏi, thăm dò sâu sắc, và kết nối, học sinh Montessori trở nên tự tin, nhiệt tình, tự định hướng cho công việc học tập và cuộc sống. Cũng như những học sinh ở các trường Montessori khác, học sinh Montessori ở TOMOE HOUSE có thể suy nghĩ nghiêm túc, hợp tác và hành động một cách dũng cảm – một kỹ năng thiết lập cho thời đại mới với vai trò là một công dân toàn cầu.

Tìm hiểu thêm về môi trường Montessori ở Tomoe House