Nhận Xét Của Phụ Huynh Về Trường

Phụ huynh của chúng tôi nói gì?

Chúng tôi rất tự hào khi kết quả những cuộc khảo sát phụ huynh của trường và phản hồi thường xuyên từ phía phụ huynh, đều cho thấy phụ huynh của Tomoe House rất hài lòng về trường, cũng như cách thức giáo dục tôn trọng cá tính riêng và sự độc lập của các con. Tomoe House luôn nổ lực hết mình để mang đến cho các con một ngôi nhà thật sự, nơi các con có thể tự do vui chơi, học tập, nơi các con sẽ trưởng thành hơn từng ngày và xây dựng thành công một nền móng vững chắc cho tương lai của các con.

Cuộc phỏng vấn với Mẹ Ốc Thanh Vân – Phụ huynh 2 bé Cola Và Cacao

Cuộc phỏng vấn với Mẹ Phan Thị Thanh Lan – Phụ Huynh bé Helena

Cuộc phỏng vấn Bố Nguyễn Ngọc Trực – Phụ huynh bé Ysabel

Cuộc phỏng vấn với Mẹ Nguyễn Hoài Lam – Phụ huynh Tomoe House

Xem thêm: