Nuôi dưỡng sự độc lập và sự tự tin cho con tại nhà!

Bài chia sẻ dành cho những phụ huynh Montessori với một vài ý tưởng hữu ích để phụ huynh có thể ứng dụng tại nhà để thúc đẩy sự tự tin và sự phát triển độc lập tích cực như là một phần của triết lý montessori là “Giáo dục cho cuộc sống”.

  • Khuyến khích con lựa chọn.

Tốt nhất ngay từ đầu, hãy đưa ra những sự lựa chọn hạn chế. Ví dụ như: “Con muốn ăn một quả chuối hay là một quả lê trong bữa xế?”. Câu hỏi không phải là “Con có thích ăn trái cây hay không?”. Khi đó, lựa chọn không phải là liệu con có muốn hay không mà là một trong hai sự lựa chọn.

  • Chăm sóc vệ sinh cá nhân

Hãy cho phép con tự làm việc phục vụ bản thân con. Chẳng hạn như mặc quần áo, vệ sinh, uống nước, dọn dẹp,… với sự hướng dẫn và quan sát của chúng ta. Chỉ hỗ trợ con khi cần thiết. Hầu hết những em bé được giáo dục theo phương pháp Montessori của Tomoe House đều có thể tự chăm sóc bản thân một cách cơ bản như xúc ăn, tự uống nước, vệ sinh.

Hãy cho phép con tự làm việc phục vụ bản thân con [Ảnh bé của Tomoe House]
  • Trải nghiệm những hậu quả hợp lý (tự nhiên)

Một khi con lựa chọn, hãy cho phép con trải nghiệm hậu quả (tốt hay xấu) của lựa chọn đó. Tất nhiên, vì chúng ta đã giới hạn những lựa chọn đó nên chúng ta đảm bảo được con không tổn thương.

  • Hãy cẩn thận với lời khen ngợi

Chúng ta cần lưu ý giữa khen ngợi và khuyến khích. Hãy khuyến khích trẻ em Montessori tự đánh giá hành vi, công việc của mình. Những lời khen ngợi lâu dài, có thể ngăn cản trẻ giành được độc lập vì họ dựa nhiều vào lời khen ngợi của những người có thẩm quyền.

  • Bao gồm con trong những quyết định của gia đình

Hãy hỏi con về những ý tưởng và ý kiến của bé. Bất cứ kinh nghiệm nào cũng có ý nghĩa hơn với đứa trẻ cảm thấy bản thân có khả năng kiểm soát tình hình hơn là một đứa trẻ không được tham gia vào việc lập kế hoạch.

Không có tự do mà không có tự kỷ luật. Tự kỷ luật phải được dạy dỗ, làm mẫu, thực hành trước khi trẻ đạt tới giai đoạn bình thường hóa. Nếu không có sự kỷ luật tự giác, đứa trẻ không thể độc lập và đó là mục đích thật sự của triết học Montessori.

Tìm hiểu thêm: Môi trường Montessori tại TOMOE HOUSE