Playground 24/04/2017

😎 Thực nghiệm khoa học 😎

8:00-11:00 am, thứ 7 ngày 22 tháng 4 năm 2017.

Miễn phí tham gia.

Có hỗ trợ đồ ăn nhẹ cho bé và phụ huynh.