Tầm nhìn – sứ mệnh

TẦM NHÌN

 Ngôi nhà bé thơ TOMOE HOUSE là nơi để nhiều em bé được sống trong môi trường giáo dục tiến bộ theo phương pháp Montessori,được yêu thương, được tôn trọng và có một tuổi thơ thật sự hạnh phúc.

SỨ MỆNH 

Giúp trẻ em Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng nội tại của bản thân và có tuổi thơ tươi đẹp.

 

Xem thêm: