Liên hệ


Địa chỉ

Mầm non Tomoe House,
134/1/2 đường CMT8
Phường 10 Quận 3 HCM

Hotline

028 667 10 077

028 628 30 777

Di động: 0899.898.115

info@tomoehouse.edu.vn

Thời gian của bé

Học Từ thứ 2 đến thứ 6
7.00 am – 5.00 pm

Play ground

Thứ 7 hàng tuần,
(chương trình theo tuần)

Hãy liên lạc với Tomoe House, để được Hỗ trợ ngay