Kết quả hướng đến

♥ Trẻ được TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN và được TỰ DO PHÁT TRIỂN theo QUY LUẬT VÀ NHU CẦU TỰ NHIÊN của mỗi trẻ trong quá trình tự khám phá của thế giới của mình.

ket-qua-huong-denket-qua-huong-den-2

♥ Xây dựng tính độc lập và tự chủ của mỗi trẻ thông qua việc trẻ tự lựa chọn, tư duy và quyết định công việc trong môi trường.

♥ Xây dựng tính kỷ luật bên trong mỗi trẻ, kỷ luật không còn là sự trấn áp bởi một người chỉ huy mà là biểu hiện tự nguyện của trật tự nội tại mà chính người lớn trong môi trường và bản thân trẻ mang lại cho trẻ.

♥ Trẻ sẽ có ý thức và trách nhiệm cao khi tự nhận định được rằng một khi đã lựa chọn hoạt động là cần hoàn thành.

♥ Trẻ được sống trong môi trường trộn lẫn độ tuổi (0-3 tuổi) và (3-6 tuổi) như anh em trong một gia đình sẽ giúp trẻ phát triển và cảm nhận sâu sắc hơn ý thức xã hội.

♥ Trao cho trẻ cơ hội tốt nhất để phát triển toàn diện, tối đa hóa năng lực của chính mình thông qua việc hướng đến quá trình xử lý công việc hàng ngày, chứ không phải là kết quả mang lại.

 

Xem thêm: