Điểm khác biệt của Montessori so với phương pháp giáo dục truyền thống:

– Phương pháp Montessori tập trung vào phát triển nhận thức cho trẻ nhỏ, trong khi phương pháp giáo dục truyền thống tập trung vào sự phát triển xã hội.

– Phương pháp Montessori chú trọng vào việc hướng dẫn từng thành viên, từng bé trong lớp học, còn phương pháp truyền thống tập trung giảng dạy cho từng nhóm các bé.

– Các bé trong lớp học Montessori có nhiều các nhóm độ tuổi khác nhau, từ 2-6t; lớp mầm non truyền thống gồm các bé có độ tuổi giống nhau.

– Trẻ em học tại lớp Montessori được học tập và làm việc theo khả năng của mình, được khuyến khích để dạy, cộng tác và giúp đỡ lẫn nhau. Còn các bé học ở lớp mầm non truyền thống thì giáo viên tự đặt tốc độ theo trường đề ra, và hầu hết các công việc đều được giáo viên thực hiện, sự hợp tác giữa các bé không được khuyến khích.

– Đối với phương pháp Montessori, giáo viên chỉ là người giúp đỡ, người hướng dẫn các bé, còn trong phương pháp truyền thống, giáo viên có vai trò chủ đạo.

– Trẻ học theo Montessori được tham gia tích cực các hoạt động trong lớp, được chủ động trong mọi tình huống. Các bé học theo lớp học truyền thống thì thường bị thụ động khi có các vấn đề xảy ra trong lớp học.

– Trẻ học theo phương pháp Montessori được hướng dẫn sử dụng các giáo cụ mầm non montessori hỗ trợ phát triển tự nhên toàn diện hơn. Còn trẻ học theo phương pháp truyền thống chỉ được chơi và sử dụng những giáo cụ truyền thống có phần cứng nhắc, thiếu tự nhiện thậm chí là nhồi nhét kiến thức vào đầu trẻ.

– Môi trường Montessori khuyến khích trẻ tự kỉ luật khi phạm lỗi để các bé có thể tự nhận ra lỗi sai và tự sửa sai. Các bé học trong môi trường truyền thống khi phạm lỗi, thì hình thức kỉ luật thường do các cô giáo quy định.